Korrigeret gennemsnitspuls

Beregning af den korrigeret gennemsnitspuls, hvor den naturlige lave puls i starten af turen udlignes.


Betragtes gennemsnitspulsen efter træningen fx. via pulsurets beregning, skal man holde sig for øje, at der under træningsopstarten går noget tid, før pulsen kommer op på det niveau, man har planlagt at ligge på. Grundet den lave puls i opstarten vil det samlede pulsgennemsnit trække en lille smule ned på urets gennemsnitsberegning. Det interessante er jo at finde gennemsnitspulsen efter opstartsperioden, altså et korrigeret pulsgennemsnit over den væsentlige del af træningen. Startperioden bør blot ses som opvarmning forinden den egentlige træning. Det drejer sig dog sjælent om mere end et par slag men for at fjerne tvivl om emnet, er det nu taget med.

Beregning af korrigeret pulsgennemsnit

Startpuls (BPM_start): slag/min    Puls umiddelbart før starten
Gennemsnitspuls (BPM_avg): slag/min Gennemsnitspuls over hele turen (udregnet af uret)
Opstart (T_start): min. Perioden fra start til pulsen er nået op på et stabilt niveau. Halvanden minut er normalt.
Samlet løbetid (T): min. Den totale tid for hele turen
Korrigeret gennemsnitspuls: -

Teori

Herunder forklares og udledes formlen som anvendes til beregning af det korrigeret pulsgennemsnit.