Beregn kondital

Beregn dit kondital og maksimale iltoptagelse ved hjælp af coopers 12 min løbetest.


Mål dit kondital og find niveauet for din fysiske form. Formen er afhængig af den maksimale iltoptagelsen dvs. hvor meget ilt musklerne kan optage. Konditallet er et udtryk for, hvor mange milliliter ilt, kroppen maksimalt kan optage per kg kropsvægt per minut. Jo mere ilt, der kan optages, desto bedre bliver konditallet og dermed formen.

Den mest pålidelig måde at måle konditallet er i et labratorie. Den amerikanske militærlæge K.H. Cooper har dog lavet en test, Coopers test, hvor konditallet kan måles udfra en løbepræstation.

I Coopers løbetest skal du løbe så langt som muligt på 12 minutter. Det er vigtigt, du kan løbe uforstyret på en helt flad rute - helst en rigtig 400 m atletikbane. Indsæt resultatet i nedenstående formular og udregn dit kondital og iltoptagelse. Betydningen af konditallet kan aflæses i tabellerne forneden.

Beregning

Distance meter
Køn
Vægt kg

Kondital ml/kg/min
Iltoptagelse l/min

Resultat

Følgende tabeller viser kondital for almindelige mennesker i Europa, der ikke dyrker idræt på konkurrenceplan.
Sportsudøvere, der dyrker konkurrence på eliteplan, bør aflæse nederste tabel.

Mænd - normalbefolkning

Alder Meget Lavt Lavt Rimelig Middel Højt Meget Højt Excellent
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-46 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kvinder - normalbefolkning

Alder Meget Lavt Lavt Rimelig Middel Højt Meget Højt Excellent
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Elite sportsudøvere

Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget Højt
Mænd < 60 60-70 70-80 80-90 > 90
Kvinder < 50 50-58 58-64 64-72 > 72